Den fine Puma är 11 månader på dessa bilder, redan en stor ståtlig herre som är fertil!