Söta Beauty som bor hos min vän Alexandra,

                         S* Alexeys.se 

   Beauty

   
  Söte " Rex "      

Decibel 12 v

     

   

Devil 12v

     
     

Dee Dee 12 v      (9/12 2016)

  

   
       
 

Dexter